Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Kapitał intelektualny w szkołach wyższych

Kapitał intelektualny w szkołach wyższych, praca zbiorowa, Warszawa 2012, ss. 215

ISBN 978-83-87444-54-9, cena brutto nakład wyczerpany

Autorzy monografii analizują w różnych aspektach potencjał intelektualny współczesnych szkół wyższych. Jest to istotne zagadnienie w dobie narastającego kryzysu wiedzy i kompetencji absolwentów uczelni, które mają przygotowywać przyszłych kreatywnych pracowników do wykonywania różnych zawodów. 

W monografii omówione zostały – w sposób teoretyczny i ogólny, a także na konkretnych przykładach – sposoby budowania kapitału intelektualnego, doskonalenia procesu dydaktycznego, narzędzia, filozofia działania, kreatywnego myślenia, umiejętności interpersonalne kadry kierowniczej, funkcje społecznie odpowiedzialnej uczelni, a także coraz popularniejsze metody e-kształcenia w szkołach wyższych.

Wiedza i umiejętność jej przekazywania są cennym kapitałem, a jednocześnie stanowią wyzwanie dla uczelni, by swą misję realizowały jak najlepiej, na coraz wyższym poziomie, jeśli chcą utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku edukacyjnym.

Książka z pewnością zainteresuje przedstawicieli kierownictwa publicznych i niepublicznych szkół wyższych, pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za edukację, a także badaczy zajmujących się kapitałem intelektualnym i szkolnictwem wyższym. Jest to pierwsze tak sprofilowane opracowanie na ten temat w Polsce i jedno z nielicznych na świecie.

Dodaj do koszyka

Comments are closed.