O NAS (ABOUT US)

O Wydawnictwie

Wydawnictwo Grupy Uczelni Vistula (Akademii Finansów i Biznesu Vistula, Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa) zajmuje się opracowaniem i publikacją podręczników akademickich, prac zbiorowych autorstwa pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni i innych krajowych oraz zagranicznych placówek naukowych, a także praktyków, jak również materiałów z organizowanych przez uczelnię konferencji krajowych i międzynarodowych, monografii, skryptów oraz innych materiałów naukowych i dydaktycznych przydatnych w nauczaniu i rozwoju naukowym uczelni. Większość publikacji dotyczy dziedzin i dyscyplin naukowych będących przedmiotem nauczania, tj. ekonomii, informatyki, stosunków międzynarodowych, socjologii, finansów i rachunkowości, bankowości, turystyki i rekreacji, zarządzania, integracji europejskiej oraz filologii.

Od 1997 roku ukazuje się periodyk „Zeszyty Naukowe”, który staraniem kadry naukowej uczelni od 2009 roku rozwinął się w kilka serii: Filologia, Turystyka biznesowa, Turystyka i rekreacja, Stosunki międzynarodowe, Ekonomia. 

Od 2004 roku regularnie ukazuje się „Ekonomiczno-Informatyczny Kwartalnik Teoretyczny”, od 2012 roku pod nową nazwą „Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula”.

Od 2013 roku ukazuje się periodyk Studenckie Internetowe Zeszyty Naukowe AFiB Vistula „A VISTA”.

Autorami artykułów w  periodykach są przedstawiciele licznych instytucji naukowych, ośrodków akademickich i liczących się instytucji oraz organizacji.

Nasze publikacje cieszą się dużym zainteresowaniem środowisk naukowych, studentów oraz praktyków. Dostępne są w bibliotekach oraz ośrodkach akademickich na terenie całego kraju.

 

Kontakt:

tel.: 22 457 23 89

e-mail: Rafał Klonowski - r.klonowski@vistula.edu.pl

            Małgorzata Wieteska - m.wieteska@vistula.edu.pl

            

Comments are closed.