Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Determinanty satysfakcji z pracy a postawy pracowników wobec miejsca pracy w MSP...

Spis Treści - Table of Contents

Determinanty satysfakcji z Pracy Postawy Pracowników wobec miejsca Pracy w MSP w polsce i mamy Włoszech Magdalena Elżbieta Kaczkowska-Serafińska, Warszawa 2013, ss. 256

ISBN 978-83-87444-93-8

Cena brutto 46,20 zł

Odpowiednio Wysoki POZIOM satysfakcji z Pracy moze spowodować wzrost zaangażowania Pracowników w wykonywane Zadania oraz zwiększyć Ich identyfikację z firma. Z kolei konsekwencją większego zaangażowania w prace moze byc wzrost produktywności oraz poziomu świadczonych przez Nich Usług. Aby z kolei powoduje wzrost, jakże istotnej w dzisiejszym Świecie, lojalności klientów korzystających z Usług przedsiębiorstwa. TE WSZYSTKIE czynniki, działając synergicznie, przyczyniają sie nie Rozwoju FIRMY i Wzrostu JEJ wyników finansowych. OCENA efektywności Pracy interesuje NIE TYLKO Przedsiębiorstwo, lecz również poszczególnych Pracowników. Wynika z oo korzyści, jakie jedna i Druga strona uzyskują z tytułu Wzrostu Społeczno-ekonomicznej efektywności Pracy.

            W niniejszej data publikacji Analiza badawcza został objęty polski i włoski Sektor MSP, z uwagi na SWOJĄ szczególną specyfikę. Polityka wobec małych i średnich Przedsiębiorstw JEST jednym z głównych zagadnień, którymi zajmuje sie Unia Europejska.

         Zawartość monografii stanowi Praca doktorska autorki napisana i obroniona w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Ze wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.