Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Pokolenie Marca'68. Wariant łódzki

Spis Treści - Table of Contents

Pokolenie Marca '68. Wariant łódzki, Zbigniew Romek, Warszawa 2022, str. 292

ISBN 978-83-64614-66-8

Cena brutto: 63 zł

 

Jest to rodzaj autobiografii uczestników tamtych wydarzeń, próba opisu ich formacji intelektualnej, wyznawanych wartości, idei i poglądów. Relacje zebrane po latach posłużyły do zaprezentowania atmosfery lat 60., do refleksji nad przyczynami wieców i strajków w Marcu'68 w Łodzi. Co odczuwali, jak się zachowywali studenci, nauczyciele akademiccy, mieszkańcy miasta, jak reagowali na  antyinteligencką i antyżydowską partyjną propagandę. Są to pytania. na które autor próbuje odpowiedzieć, wykorzystując zebrane relacje.

                                                                                           Zbigniew Romek

Dodaj do koszyka

Comments are closed.