Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Różne oblicza zarządzania ryzykiem

Spis Treści - Table of Contents

Różne oblicza zarządzania ryzykiem,  redakcja naukowa Juliusz Kotyński, Warszawa 2014, ss. 272

ISBN 978-83-87444-96-9

Cena brutto 46,20 zł

Monografia jest wynikiem badań wielu naukowców współpracujących z Instytutem Zarządzania Ryzykiem Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie nad różnymi aspektami ryzyka i zarządzania ryzykiem w sferze ekonomicznej, społecznej i politycznej w Polsce, Europie i na świecie w drugim dziesięcioleciu XXI wieku, w okresie przezwyciężania skutków globalnego kryzysu finansowego, kryzysu zadłużeniowego w obszarze euro oraz spowolnienia wzrostu i utrzymującej się niepewności i niestabilności w gospodarce europejskiej i światowej.

Ważne miejsce zajmują w książce kwestie edukacji, innowacji (technologicznych i społecznych) i konkurencyjności oraz ich roli w zarządzaniu ryzykiem makro-
i mikroekonomicznym Polski, jako kraju dążącego do podniesienia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego i poprawy standardu życia oraz ochrony zdrowia ludności, przy wykorzystaniu dostępnych środków zewnętrznych i aktywnym udziale w zmieniającym się ogólnoeuropejskim i globalnym międzynarodowym podziale pracy.

 

                                                          ... Ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.