Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Metoda wyłaniania przyszłych globalnych liderów

Spis Treści - Table of Contents

Metoda wyłaniania przyszłych globalnych liderów,  redakcja naukowa Krzysztof Rybiński, Warszawa 2013, ss. 174

ISBN 978-83-87444-97-6

Cena brutto 42,00 zł

Celem badań, które prowadził zespół ekspertów Akademii Finansów i Biznesu VISTULA było opracowanie metody wyłaniania przyszłych globalnych liderów spośród firm ulokowanych w Europie Środkowej i Wschodniej. Na podstawie tej metody opracowano również propozycję organizowania corocznego konkursu pod roboczą nazwą „Globalni liderzy przyszłości“.

Są dwa podstawowe wnioski z przeprowadzonych badań. Po pierwsze, nie odnaleziono żadnego wzorca ilościowego czy wskaźnikowego, który pozwoliłby wyłonić firmy o dużym potencjale odniesienia sukcesu na rynkach międzynarodowych. Po drugie, udało się natomiast wyłonić zestaw cech liderów (właścicieli, prezesów) oraz zestaw jakościowych charakterystyk firm, które umożliwiają ocenę potencjału firmy do globalnej ekspansji. Wyniki te pozwoliły na opracowanie prezentowanej w tym opracowaniu eksperckiej metody wyłaniania przyszłych globalnych liderów.

Przeprowadzone badania pozwoliły również sformułować szereg rekomendacji dla firm i dla instytucji otoczenia biznesu (w tym administracji publicznej). Rekomendacje te powinny pomóc firmom w poprawie skuteczności ekspansji zagranicznej, a decydentom w stworzeniu efektywnego ekosystemu wspierania tego procesu. 

Idea stworzenia takiej nagrody została ciepło przyjęta przez wszystkich, z którymi prowadzono wywiady. Wielokrotnie zwracano uwagę, że przy tej okazji można stworzyć ekosystem wspierający międzynarodową ekspansję polskich firm. Autorzy przewidują, że wiele firm będzie zainteresowanych przeprowadzeniem takiego audytu, który pomoże im lepiej zrozumieć kluczowe czynniki sukcesu i bariery na drodze międzynarodowej ekspansji.

Dodaj do koszyka

Comments are closed.