Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na działalność wybranych sfer gospodarki

Spis Treści - Table of Contents

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na działalność wybranych sfer gospodarki,   redakcja naukowa Andrzej Dorosz, Warszawa 2014, ss. 252

ISBN 978-83-87444-98-3

Cena brutto 46,20 zł

Bezpośrednie przyczyny, które wywołały amerykański kryzys finansowy, jego mechanizm oraz kanały rozprzestrzeniania się szoków na inne gospodarki były analizowane oraz zostały szeroko opisane, co jednak wcale nie oznacza, że dysponujemy już pełną wiedzą na temat tego zjawiska, że wszystko zostało wyjaśnione. Wydaje się, że szczególną uwagę należy w dalszym ciągu poświęcać analizie przyczyn kryzysu finansowego oraz jego mechanizmowi, gdyż w tym zakresie nadal jest wiele niejasności i kontrowersji, a tylko dokładna identyfikacja przyczyn pozwoli w przyszłości zapobiegać wykształceniu się kolejnych kryzysów finansowych.

Przed przystąpieniem do szczegółowych rozważań warto ogólnie zarysować globalne tło, na jakim zachodzą opisywane zjawiska i zastanowić się, jak w ich świetle wygląda Polska. GKF (Globalny Kryzys Finansowy) spowodował bowiem bardzo duże zmiany w gospodarce światowej. Choć jest w swej istocie zjawiskiem finansowym, to zmiany wystąpiły zarówno w sferze finansowej, jak i realnej.

Prace zebrane w niniejszej monografii są opisem różnych ciekawych zjawisk gospodarczych, w których tle jest GKF. Poruszone w nich zagadnienia mają charakter regionalny i/lub sektorowy. Są interesującymi przyczynkami do dyskusji, wskazującymi jak pewne fragmenty polskiej gospodarki działały w otoczeniu naznaczonym przez kryzys.

 

                                                                                     – ze wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.