Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce. Teoria i praktyka

Spis Treści - Table of Contents

Zarządzanie i organizacja przemysłu spotkań w Polsce. Teoria i praktyka,   redakcja naukowa Krzysztof Celuch, Warszawa 2014, ss. 148

ISBN 978-83-63469-05-4

Cena brutto 42 zł

Powstanie pierwszej w Polsce monografii, która ukazuje artykuły badawcze związane z szeroko pojętym przemysłem spotkań to przyczynek do pogłębionej dyskusji na temat miejsca i roli zarządzania spotkaniami i wydarzeniami z punktu widzenia dyscyplin naukowych, takich jak: socjologia, ekonomia czy kultura fizyczna.

Ponad dwudziestu wybitnych specjalistów w dziedzinie przemysłu spotkań, z Polski i świata spotkało się w podczas Sympozjum Edukatorów Kadr Zarządzających Wydarzeniami (PEMES – Polish Event Management Educators Symposium). PEMES to pierwsze w Polsce sympozjum naukowców i pracowników akademickich, praktyków, badaczy z dziedziny turystyki oraz zarządzania wydarzeniami i spotkaniami biznesowymi. Inspiracją do utworzenia sympozjum była chęć skupienia uwagi na tym prężnie rozwijającym się sektorze, stymulowanie nauczania i badań w tej dziedzinie, podniesienie jakości kształcenia, co w konsekwencji przyczyni się do rozwoju branży.

Monografię Zarządzanie i organizacja w przemyśle spotkań w Polsce. Teoria i praktyka stworzyli autorzy związani z tą dziedziną gospodarki w ramach pracy akademickiej, w czołowych polskich uczelniach wyższych. Wnioski wynikające z podsumowania sympozjum PEMES oraz aktywne zaangażowanie kadry dydaktycznej pozwalają przypuszczać, iż przemysł spotkań – oprócz swojego praktycznego wymiaru – będzie również rozwijał się w wymiarze naukowym i akademickim. Zapraszamy do lektury. 

Dodaj do koszyka

Comments are closed.