Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Controlling a strategie rozwoju MSP z województwa mazowieckiego

Spis Treści - Table of Contents

Controlling a strategie rozwoju MSP z województwa mazowieckiego, Anna Maria Wiśniewska, Joanna Antczak, Warszawa 2014, ss. 172

ISBN 978-83-64614-04-0

Cena brutto 42 zł

Mazowsze jest regionem bardzo zróżnicowanym wewnętrznie, a zarazem regionem o ogromnym potencjale ekonomicznym i licznych przewagach konkurencyjnych. Opisywany obszar jest najlepiej rozwiniętym regionem Polski, jest również liderem aktywności gospodarczej, stanowiąc punkt odniesienia dla pozostałych regionów kraju. W mazowieckich małych i średnich przedsiębiorstwach drzemie ogromny potencjał, który odpowiednio wykorzystany może pomóc osiągnąć przedsiębiorcom korzystną pozycję rynkową.

Jednych z nowoczesnych elementów zarządzania przedsiębiorstwem jest controlling, zorientowany na wynik i realizowany poprzez planowanie, organizowanie, monitoring, kontrolę, motywowanie i sprawozdawczość. Controlling przyczynia się do harmonizacji planów oraz koordynacji decyzji głównych obszarów funkcjonalnych oraz wszystkich szczebli decyzyjnych na podstawie jednolitego systemu celów. Jednym z jego zadań jest zapewnienie długotrwałej egzystencji przedsiębiorstwa oraz stabilności zatrudnienia.

Monografia składa się z dwóch części, w których przedstawiono ważne dla przedsiębiorstw kwestie stanowiące wskazówki dla zarządzających jednostkami gospodarczymi. Zachęcamy do lektury.

                                                                                             – ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.