Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Badania naukowe w turystyce - stan i perspektywy rozwoju

Spis Treści - Table of Contents

Badania Naukowe w turystyce - Stan i perspektywy Rozwoju

redakcja naukowa: Leszek Butowski, Warszawa 2013, ss. 225

ISBN 978-83-63469-01-6

Monografie niniejszą opracowano z okazji jubileuszu 40-lecia Instytutu Turystyki w Warszawie oraz związanego Z NIM sympozjum naukowego pt. Badania Naukowe
w turystyce - Stan i perspektywy Rozwoju
.

Instytut Turystyki, JAKO samodzielna Jednostka badawcza, powstał w 1972 Roku i od początku istnienia prowadzono w NIM Interdyscyplinarne badania nad Turystyka, współpracując z wybitnymi polskimi naukowcami. Dzieki Temu dostępny w ciągu Czterech dekad funkcjonowania placówki powstał imponujący dorobek Naukowy, obejmujący Szerokie Spektrum problematyki badawczej, w Tym m.in. TAKIE zagadnienia, Jak: społeczne uwarunkowania Rozwoju turystyki, ilościowe i jakościowe badania Ruchu turystycznego, Ekonomiczne Aspekty popytu i podaży Turystycznej, problematyka zagospodarowania turystycznego Kraju, aw ostatnim okresie także Regionalne i Krajowe Strategie Rozwoju turystyki.

Instytut Turystyki od początku swego istnienia stanowił resortowe zaplecze badawcze odpowiedzialne m.in. ZA przygotowanie Danych krajowych dla międzynarodowych instytucji turystycznych. W różnych okresach funkcjonowania współpracowali z NIM ściśle wybitni polscy badacze turystyki, reprezentujący Różne podejścia badawcze, w Tym m.in. profesorowie: Stefan Bosiacki, Zygmunt Filipowicz, Grzegorz Gołembski, Stanisław Liszewski, Krzysztof Przecławskiego Olaf Rogalewski Aleksander Ronikier, Jerzy Wyrzykowski, Janusz Zdebski. Zakres tematyczny monografii nawiązuje zatem w sposób Naturalny zrobić interdyscyplinarnego Profilu naukowego Instytutu Turystyki i oddaje możliwie Szeroki Wachlarz współczesnych Badań nad Turystyka.

Publikacja sklada sie z Trzech CZĘŚCI. W pierwszej zawarto Rozdziały poświęcone różnym aspektom teoretycznym i metodologicznym Badań nad Turystyka. W drugiej CZĘŚCI przedstawiono dorobek oraz aktualne kierunki Prac badawczych w zakresie turystyki, prowadzone przez wybrane Krajowe ośrodki Naukowe. Całość uzupełnia: Opisy odnoszący SIE Do Perspektywy Międzynarodowej Badań nad Turystyka. Autorami poszczególnych rozdziałów SA uznani badacze turystyki z całego Kraju, reprezentujący Różne dyscypliny Nauki, dlatego Też tematyka monografii żart zróżnicowana. Obejmuje zagadnienia związane z teoretycznymi i metodologicznymi aspektami Badań nad Turystyka w zakresie JEJ wpływu na gospodarkę; omawia Mozliwości modelowania i typologizacji zjawisk turystycznych, odnosi sie także do zagadnień terminologicznych i jezyka naukowego stosowanego w badaniach nad TA Dziedzina. Odrębna czesc Książki zawiera sprawozdania z praktycznie krajowych ośrodków Naukowych podejmujących badania nad Turystyka, wśród Nich uznanych Centrów badawczych prowadzących od Dawna badania w Tej dziedzinie (Łódź, Wrocław), także ośrodków młodszych, mogących jednak pochwalić sie znacznym dorobkiem naukowym (Lublin, Szczecin ). W trzeciej CZĘŚCI monografii przedstawiono rozdział poświęcony europejskim badaniom naukowym w sektorze turystyki. DALO do MOŻLIWOŚĆ porównania dorobku z pracami prowadzonymi Krajowego Zagraniczne ośrodki badawcze przez.

            Reasumując WARTO podkreślić, ZE od 2012 Roku Instytut Turystyki (po różnych zawirowaniach organizacyjnych, które Stały SIE Jégo udziałem w ostatnich latach) działa w nowym otoczeniu instytucjonalnym. Stanowi bowiem samodzielną jednostkę badawcza funkcjonującą w strukturze uczelni niepublicznej - Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji, wchodzącej w Skład Grupy Uczelni Vistula. Władze Uczelni pragną stworzyć Ośrodek Dydaktyczny i Silny Naukowy przygotowujący Kadry Naukowe oraz prowadzący badania nad Turystyka. Pozostaje miec Nadzieje, Ze cel dziesięć Uda sie osiągnąć, co oznacza, ZE Instytut Turystyki bedzie MOGL kontynuować i rozwijać prace badawcze oraz w dalszym ciągu cieszyć sie mianem czołowego Krajowego OSrodka badawczego w dziedzinie turystyki. 

Dodaj do koszyka

Comments are closed.