Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Prezydent dobrych intencji. Polityka zagraniczna Baracka Obamy

Spis Treści - Table of Contents

Prezydent dobrych intencji. Polityka zagraniczna Baracka Obamy, Longin Pastusiak, Warszawa 2015, ss. 267

ISBN 978-83-64614-02-6

Cena brutto 52,50 zł

(...) Kiedy kończyłem niniejszą książkę, Barack Obama stawał się „lame duck president”, „prezydentem kulawą kaczką”. Tym terminem Amerykanie określają prezydenta, który kończy swoją kadencję i nie może ubiegać się o następną. Prezydenci „kulawe kaczki” zachowują się bardzo różnie. Jedni postępują ostrożnie, by zapracować na godne miejsce       w historii kraju. Inni wprost przeciwnie – nie mając przed sobą następnych wyborów, zyskują na odwadze i podejmują decyzje nawet niepopularne, ale potrzebne, i w ten sposób utrwalają o sobie pozytywną opinię. Ciekawe, który wariant zachowania wybierze Barack Obama, zwłaszcza że czekają go różne kryzysy wewnętrzne i zewnętrzne o charakterze politycznym, gospodarczym i humanitarnym.
W niniejszej książce przedstawiłem w miarę możliwości całokształt polityki zagranicznej prezydenta Obamy w układzie globalnym i regionalnym. Aby sprostać szczególnym zainteresowaniom Czytelnika polskiego, jeden z rozdziałów poświęciłem stosunkom polsko-amerykańskim w okresie prezydentury Baracka Obamy. W publikacji opisałem przede wszystkim inicjatywy międzynarodowe jego administracji, zarówno sukcesy, jak i porażki.
                                                                        (od Autora)      Longin Pastusiak

Dodaj do koszyka

Comments are closed.