Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Bezpieczeństwo ekonomiczne w niestabilnej gospodarce światowej

Spis Treści - Table of Contents

Bezpieczeństwo ekonomiczne w niestabilnej gospodarce światowej, Mirosław Bojańczyk, Warszawa 2014, ss. 288

ISBN 978-83-64614-05-7

Cena brutto nakład wyczerpany

Bezpieczeństwo socjalne, ekologiczne i militarne w znacznym stopniu uzależnione jest od stanu gospodarki i finansów publicznych, które decydują o ilości środków przeznaczanych na ochronę przed różnymi zagrożeniami. Dokonujące się gwałtowne zmiany w gospodarce światowej powodują, iż coraz większego znaczenia nabierają różne kwestie związane z bezpieczeństwem. Dominujące znaczenie ma bezpieczeństwo ekonomiczne, bo ono wyznacza ramy pozostałych.

Ostatnie lata to okres niestabilności i rosnącej niepewności, czyli wzrost znaczenia tego, co nieprzewidywalne i niemierzalne. Wywiera to ogromny wpływ na sytuację finansową państwa, przedsiębiorstw i obywateli.

Szybkie tempo rozwoju i wzrost zamożności wielu krajów mogą sugerować, że powinno być bezpieczniej. Warto jednak uświadomić sobie jak kruche są to podstawy. Stosowanie coraz bardziej wyrafinowanych instrumentów finansowych stwarza wrażenie, że można rozwijać się, bogacić i ograniczać rozmaite ryzyka nieprzerwanie. To błędne założenie.

Skala różnych problemów powoduje, że konieczne i uzasadnione stają się rozważania dotyczące rozmaitych wymiarów bezpieczeństwa we współczesnym świecie, ponieważ w tym przypadku trudno mówić o opłacalności ekonomicznej.

Mimo złożoności współczesnego świata istnieje kilka prostych mechanizmów, które pozwalają wyjaśnić jak doszło do obecnych problemów i zagrożeń.

 

                                                                                            – ze wstępu 

Dodaj do koszyka

Comments are closed.