Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Zasady systemów rozproszonych z ilustracjami działania

Spis Treści - Table of Contents

Zasady systemów rozproszonych z ilustracjami działaniaLudwik Czaja, Warszawa 2014, ss. 258

ISBN 978-83-64614-00-2

Cena brutto 52,50 zł

Niniejsza publikacja Zasady systemów rozproszonych z ilustracjami działania jest zainspirowana 30-godzinnym wykładem pt. „Rozproszone Systemy Komputerowe”, który autor prowadził na poziomie elementarnym. Ma charakter monograficzny ale pełni też funkcję podręcznika. Doświadczenie autora pozwala twierdzić, że słuchacze (zwłaszcza niebędący zawodowymi programistami) łatwiej przyswajają istotę konstrukcji informatycznych, gdy te są przedstawiane w działaniu niż w formie werbalnych i statycznych opisów, podawanych np. jako programy komputerowe. Stąd przyjęta metoda: po krótkim omówieniu konstrukcji następuje pokaz jej działania, czyli prezentacja ciągu stanów, przez które przechodzi. Jeżeli potraktujemy stany jako klatki filmu animowanego, to projekcja filmu stanowi ilustrację procesu działania tej konstrukcji. W takiej metaforze, opis konstrukcji (np. program) jest scenariuszem, a proces wykonywania – realizacją tego scenariusza zapisaną na taśmie filmowej. Taka metoda prezentacji zajmuje sporo miejsca w książce, ale korzyści dydaktyczne uzasadniają pewne wydłużenie jej tekstu. Ponadto, użycie komputera do animacji procesu i wyświetlenie na ekranie obrazu działania, pozwala obejrzeć je na żywo w dowolnym tempie.

Zrozumienie treści rozdziałów książki nie wymaga zaawansowanej wiedzy informatycznej. Wystarczy opanowanie materiału zawartego w kursie wstępu do informatyki wraz
z towarzyszącymi ćwiczeniami laboratoryjnymi i w kursie poświęconemu algorytmom       i strukturom danych.

 

                                                                                               – ze wstępu


Uwaga: w pliku pdf zawierającym spis treści publikacji zamieszczono również erratę!

 

 

Dodaj do koszyka

Comments are closed.