Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

600 lat stosunków dyplomatycznych Polska-Turcja. Historia i teraźniejszość

Spis Treści - Table of Contents

600 lat stosunków dyplomatycznych Polska-Turcja. Historia i teraźniejszość, redakcja naukowa Longin Pastusiak, Warszawa 2015, ss. 188

ISBN 978-83-64614-06-4

Cena brutto 52,50 zł

Stosunki i kontakty polsko-tureckie mają historię dłuższą niż 600 lat, ale w 2014 roku przypadała 600. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Turcją. Wagę i znaczenie tego wydarzenia z 1414 roku uznali szefowie dyplomacji obu krajów: Polski, Radosław Sikorski i Turcji, Ahmet Davutoğlu, podpisując 21.03.2013 r. w Warszawie deklarację o obchodach 600-lecia nawiązania polsko-tureckich stosunków dyplomatycznych. Obchody tej rocznicy w Polsce miały ogólnokrajowy charakter i były koordynowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W związku z tym w Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie dnia 22.10.2014 r. odbyła się konferencja naukowa, która zgromadziła kilkaset osób z polskich i zagranicznych uczelni. Efektem spotkania jest niniejsza publikacja, zawierająca większość prezentowanych zagadnień.

                                                                             ze wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.