Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Edukacja i kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzy

Spis Treści - Table of Contents

Edukacja i kapitał intelektualny w gospodarce opartej na wiedzyredakcja naukowa Jan Fazlagić, Warszawa 2015, ss. 196

ISBN 978-83-64614-07-1, nakład wyczerpany

W niniejszej monografii przedstawiamy Państwu zbiór tekstów poświęconych tematyce edukacji i kapitału intelektualnego. Mamy nadzieję, że zawarte w nich przemyślenia autorów zainspirują zarówno praktyków, jak i teoretyków do dalszych poszukiwań skutecznych rozwiązań, które podniosą innowacyjność polskiej gospodarki i nie pozwolą jej wpaść w tzw. pułapkę średniego dochodu.

Kapitał intelektualny i edukacja – te dwa hasła stają się dziś niemal synonimami postępu społeczno-gospodarczego. Jakość edukacji w danym kraju staje się tak ważnym miernikiem jego siły gospodarczej, jak potęga militarna czy ludnościowa. Kraje o niewielkiej liczbie mieszkańców, np. Finlandia bądź Singapur, są dzisiaj ikonami rozwoju gospodarczego, właśnie dzięki posiadaniu jednych z najlepszych na świecie systemów edukacji. Warto zauważyć także postępy Polski wg najnowszych badań PISA.

W XXI wieku znaczenie aktywów niematerialnych w gospodarce systematycznie rośnie. Przy okazji wojny na Ukrainie i związanej z nią kontrakcją prowadzoną przez państwa zachodnie, w tym Stany Zjednoczone i Kanadę, możemy przekonać się o tym, jakiego rodzaju sankcje są dla Rosji najbardziej dotkliwe. Zakaz importu włoskiego sera to tylko niedogodność dla moskiewskich nuworyszów. Zdecydowanie bardziej uciążliwe dla Rosji jest embargo na technologie pozwalające na wydobycie złóż naturalnych, takich jak ropa i gaz. Poza tym sankcje gospodarcze obejmą embargo na broń, ograniczenia przepływu kapitału, technologii i sprzętu podwójnego zastosowania.

Dzięki wojnie prowadzonej przez Rosję na wschodzie Europy możemy w czasie rzeczywistym obserwować, co naprawdę dzisiaj stanowi o potędze gospodarczej. Rosja nadal nie potrafi zapewnić sobie samowystarczalności żywnościowej, do tego dochodzi uzależnienie od wiedzy i technologii działającej na Zachodzie, np. groźba odcięcia Moskwy od systemu SWIFT jest poważnym zagrożeniem dla całości systemu bankowego tego kraju.

 

                                                                                              – ze wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.