Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Podstawy zarządzania wiedzą o projektach

Spis Treści - Table of Contents

Podstawy zarządzania wiedzą o projektach, Stanisław Gasik, Warszawa 2015, ss. 166

ISBN 978-83-64614-09-5

Cena brutto: 52,50

Żadna z dostępnych publikacji nie porządkuje obszaru zarządzania wiedzą o projektach w sposób analogiczny do usystematyzowania w dostępnych kompendiach i standardach obszarów takich jak zarządzanie  czasem, zarządzanie kosztami czy zarządzanie jakością w środowisku projektów. Za jedną z głównych przeszkód w dalszym rozwoju wiedzy o zarządzaniu projektami uważany jest brak systematycznego przeglądu  stanu badań dotyczącej tego obszaru.

Celem niniejszej książki jest usystematyzowanie obszaru zarządzania wiedzą o projektach. Sposobem uporządkowania tej wiedzy jest budowa spójnego modelu, obejmującego całość działań dotyczących zarządzania wiedzą o projektach, uwzględniającego aktualny dorobek tej dziedziny badań. Monografia zawiera także systematyzację czynników wpływających na zarządzanie projektami.

                                                                                                                                                                                                                       - ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.