Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Dylematy światowego systemu gospodarki i finansów

Spis Treści - Table of Contents

Dylematy światowego systemu gospodarki i finansów, Juliusz Kotyński, Jan K. Solarz, Jan Sulmicki, Jolanta Zombirt, Warszawa 2015, ss. 158

ISBN 978-83-64614-13-2

Cena brutto: 52,50

Globalny kryzys finansowy i gospodarczy przyśpieszył tempo zmian strukturalnych w systemie gospodarki światowej. Grupa krajów rozwijających się i o gospodarkach wschodzących osiągnęła przewagę pod względem wielkości wytwarzanego produktu krajowego brutto nad krajami wysoko rozwiniętymi i powiększyła ją w latach następnych. Różnice poziomów rozwoju gospodarczego
i społecznego między grupami krajów są bardzo duże. W związku z tym, grupa wybitnych ekonomistów podjęła się omówienia kilku istotnych zagadnień.

Monografia składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym odwołano się, w sposób selektywny, do teorii i faktów dotyczących współczesnych procesów globalizacji i związanych z nimi strukturalnych przeobrażeń i turbulencji w światowej gospodarce. W drugim zaprezentowano tezę o powstawaniu nowego porządku, opartego na dominacji cywilizacji azjatyckiej, reprezentowanej przez dynamicznie rozwijające się Chiny. W trzecim rozdziale skupiono się na nowej architekturze finansowej świata, zaś w czwartym - wskazano na związek między zachowaniem banków a zachowaniem ich regulatorów i nadzorców. 

 

                                                                                            - ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.