Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Rachunek satelitarny turystyki: metodologia, wyniki, interpretacja

Spis Treści - Table of Contents

Rachunek satelitarny turystyki: metodologia, wyniki, interpretacja, Ewa Dziedzic, Magdalena Kachniewska, Teresa Skalska, Warszawa 2015, ss. 160

ISBN 978-83-63469-10-8

Cena brutto: 52,50

Zjawisko nazywane turystyką towarzyszy człowiekowi od stuleci. Co najmniej od połowy poprzedniego wieku można mówić o jego masowym charakterze, ponieważ z roku na rok obejmuje coraz większą liczbę osób i ma coraz szerszy zasięg przestrzenny. Równocześnie to, co dla jednych osób jest interesującym przeżyciem, relaksem lub przygodą, dla innych jest okazją do podjęcia działalności gospodarczej zaspokajającej potrzeby podróżnych.

Prezentowana tu metodologia rachunku satelitarnego turystyki jest stosowana od kilkunastu lat w wielu krajach. Pomimo rozpowszechnienia jest ciągle stosunkowo mało znana, a jej możliwości analityczne – niedostatecznie wykorzystywane. Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie tych możliwości, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej.

                                                                  – ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.