Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Zatrudnianie pracowników wiedzy 65 plus. Perspektywa pracowników i organizacji

Spis Treści - Table of Contents

Zatrudnianie pracowników wiedzy 65 plus. Perspektywa pracowników i organizacji, Grażyna Bartkowiak, Toruń 2016, ss. 248

ISBN 978-83-8019-290-4 (Wydawnictwo Adam Marszałek); ISBN 978-83-64614-18-7 (AFiBV)

Monografia jest do kupienia za pośrednictwem strony Wydawnictwa Adam Marszałek:

http://www.marszalek.com.pl/sklep/produkt/4420/zatrudnianie_pracownikow_.html

 

Przedmiotem rozważań publikacji jest sytuacja związana z zatrudnianiem specyficznej grupy pracowników w wieku 65 plus – pracowników wiedzy, czyli pracowników posiadających wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, wykształcenia lub doświadczenia, których wykonywana praca wymaga tworzenia, dystrybucji oraz wykorzystywania wiedzy (Davenport, 2005, s. 10). Pracownicy ci posiadają kapitał intelektualny, społeczny, emocjonalny. Niezależnie od ich wieku stanowi on dla organizacji istotną wartość, a ich kompetencje i doświadczenie wydają się trudnym do przecenienia dobrem. (...)

 

Monografia ma charakter interdyscyplinarny. Podejmuje problematykę pracowników wiedzy na gruncie psychologii, a w szczególności psychologii zarządzania i teorii organizacji i zarządzania oraz ekonomii społecznej. O jej nowatorskim charakterze świadczy kompleksowe podejście do zatrudniania pracownikow wiedzy 65 plus zarówno z perspektywy samych pracownikow, jak i ich pracodawcow: kadry kierowniczej i przedsiębiorców.

 

Obok rozważań teoretycznych, nawiązujących do systematyzacji wiedzy i badań empirycznych odwołujących się do literatury przedmiotu, za niepodważalny jej walor należy uznać sformułowane konkluzje i postulaty w oparciu o badania przeprowadzone na grupie łącznie ok. 600 pracowników wiedzy w Polsce i poza jej granicami. Tak zaplanowane badania umożliwiły też dokonanie porównań między polską i zagraniczną próbą badawczą.

 

 

 

                                                                                  - ze Wstępu


Dodaj do koszyka

Comments are closed.