Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Kontynuacja i zmiana. Polityka zagraniczna prezydentów Stanów Zjednoczonych od Waszyngtona do Obam

Spis Treści - Table of Contents

Kontynuacja i zmiana. Polityka zagraniczna prezydentów Stanów Zjednoczonych od Waszyngtona do Obamy, Longin Pastusiak, Warszawa 2016, ss. 582

ISBN 978-83-64614-19-4 

Cena brutto: 58,80

 

(...) W niniejszej książce główną uwagę skupiłem na roli prezydentów w kształtowaniu polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. W amerykańskim systemie politycznym, określanym mianem prezydenckiego lub prezydencjalnego, prezydent jest nie tylko głową państwa, ale szefem władzy wykonawczej oraz naczelnym dowódcą. Z tego tytułu ma przemożny wpływ na politykę zagraniczną swego kraju. Zdaję sobie sprawę, że proces formułowania i realizacji amerykańskiej polityki zagranicznej jest bardziej złożony i musi uwzględniać różne interesy, które w danym momencie mają wpływ na proces decyzyjny w Białym Domu. Jednak wielu prezydentów, choć nie wszyscy, wywarło swoje osobiste piętno na kształcie dyplomacji amerykańskiej. Ukazanie tego, było celem, jaki postawiłem sobie, pisząc tę właśnie książkę. (...)

                                                                                       Ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.