Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Pracownicy 65 plus - perspektywa pracowników i pracodawców

Spis Treści - Table of Contents

Pracownicy 65 plus - perspektywa pracowników i pracodawców, redakcja naukowa Grażyna Bartkowiak, Warszawa 2016, ss. 254

ISBN 978-83-64614-21-7

Cena brutto: 52,50

Przedmiotem rozważań w monografii jest sytuacja związana z zatrudnianiem specyficznej grupy pracowników w wieku 65 plus – pracowników wiedzy, czyli pracowników posiadających wysoki poziom wiedzy specjalistycznej, wykształcenia lub doświadczenia, dla których wykonywana praca wymaga tworzenia, dystrybucji oraz wykorzystywania wiedzy. (…)

Niezależnie od wspomnianych motywów podtrzymania aktywności zawodowej przez pracowników wiedzy 65 plus istnieją ograniczenia, modyfikujące ich sytuację zawodową, do których należy stan zdrowia, podlegający prawom fizjologii, stereotypy i uprzedzenia społeczne, postawy kadry kierowniczej i przedsiębiorców w organizacjach, postawy współpracowników, wreszcie polityka społeczna, która sprawia, że z reguły sytuacja materialna osób korzystających ze świadczeń emerytalnych ulega pogorszeniu.

Monografia składa się z dwóch części: teoretycznej i empirycznej. Pierwszą z nich poświęcono zatrudnianiu pracowników 65 plus w perspektywie pracownika i organizacji. W drugiej zaprezentowano warsztat badawczy i rezultaty uzyskane w wyniku jego zastosowania.

 

                                                                                       – ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.