Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Chiny i Polska w nowym ładzie globalnym

Spis Treści - Table of Contents

Chiny i Polska w nowym ładzie globalnym, Jan Sulmicki, Warszawa 2016, ss. 176

ISBN 978-83-64614-22-4 nakład wyczerpany

Przedstawiona w książce koncepcja przyszłej struktury gospodarki światowej jest swego rodzaju wizją badawczą, którą charakteryzuje znaczna subiektywność interpretacji długookresowych skutków zaobserwowanych faktów. Przedstawiona wizja zmian ładu globalnego jest w początkowej fazie powstawania, lecz od kilku lat można zauważyć duży stopień zgodności obserwowanych faktów z przyjętą tezą badawczą. Ta zgodność skłoniła autora do zaprzestania tylko obserwacji i do podjęcia decyzji o opisaniu powstałej koncepcji w celu jej upowszechnienia.

Przyjęta w tym opracowaniu teza badawcza o decydującej roli Chin w przyszłej architekturze nowego ładu globalnego jest omawiana w czterech następujących rozdziałach: pierwszym – historycznym i globalnym, drugim – współczesnym i globalnym, trzecim – współczesnym i regionalnym, czwartym – przyszłościowym i globalnym.

Duże znaczenie dla stabilności przyszłego ładu światowego ma rosnący autorytet papieża, który jest istotny dla rozstrzygania międzynarodowych konfliktów. Przytoczone w tej monografii liczne fakty potwierdzają, że papież jako „wysłannik pokoju” jest widoczny i istotny w świecie targanym wieloma zbrojnymi konfliktami.

Opisana w niniejszej monografii koncepcja nowego ładu globalnego jest oparta na Wielkich Organizmach Gospodarczych (WOG). Subiektywne wnioski są wynikiem obserwacji wydarzeń zachodzących w świecie, które potwierdzały słuszność przyjętej koncepcji przyszłego ładu globalnego opartego na stabilnym funkcjonowaniu WOG, czyli przyszłego, bardziej zintegrowanego świata.

 

                                                                         – ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.