Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Polska w niestabilnej gospodarce europejskiej i globalnej

Spis Treści - Table of Contents

Polska w niestabilnej gospodarce europejskiej i globalnej. Problemy polityki gospodarczej i rozwoju,  redakcja naukowa Krzysztof Rybiński, Warszawa 2013, ss. 238

ISBN 978-83-87444-73-0

Cena brutto 42,00 zł

"(...) Upadek Banku Lehman Brothers Byl swoistą cezurą oddzielającą Okres silnego zadłużania SIE I Stabilnego globalnego Wzrostu, od okresu, ktory charakteryzuje Wysoka niestabilność, nawracające kryzysy, bankructwa banków i krajĂłw oraz bezprecedensowa skala interwencji Publicznej, dokonana zarówno przez rządy, międzyrządowe instytucje Międzynarodowych , Jak i przez Banki Centralne w krajach rozwiniętych, szczególnie w USA, strefie euro, Japonii, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii.

(...) Okres wielkiej turbulencji dopiero sie rozpoczyna i moze potrwać wiele lat, CZY nawet dekad. Dlatego Zasadne żart pytanie, jakie tendencje Beda dominujące w Tej niestabilnej globalnej gospodarce i co do oznacza dla Gospodarki Polskiej. Jakie wiążą sie z Tym Szanse
i jakie zagrożenia dla Przyszłości Polski? " 

Dodaj do koszyka

Comments are closed.