Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej

Spis Treści - Table of Contents

Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej, red. naukowa Marek Grela, Zdzisław Rapacki, Warszawa 2016, ss. 196

ISBN 978-83-64614-26-2

Cena brutto: 52,50

W monografii zaprezentowano szerokie spektrum spraw i poglądów dotyczących relacji państw Unii Europejskiej z sąsiadami na Wschodzie, zaliczanymi do grona uczestników Partnerstwa Wschodniego (Ukraina, Mołdawia, Białoruś, Gruzja, Azerbejdżan i Armenia). Podejmuje się – obok kwestii politycznych – także zagadnienia ekonomiczne dotyczące polityki energetycznej, polityki bezpieczeństwa, relacji z Euroazjatycką Unią Gospodarczą, stosunków Unii Europejskiej z Rosją oraz generalnie ewolucji unijnej polityki zagranicznej.

Autorami monografii pt. Partnerstwo Wschodnie Unii Europejskiej są pracownicy naukowi kilku polskich ośrodków akademickich, a także praktycy stosunków międzynarodowych z wieloletnim doświadczeniem dyplomatycznym. Publikacja w części uwzględnia rezultaty seminarium naukowego pt. Wschodni sąsiedzi Unii Europejskiej – szanse na wzrost współpracy z UE, zorganizowanego przez Instytut Stosunków Międzynarodowych AFiB Vistula w Warszawie (16 czerwca 2015 roku).

Partnerstwo Wschodnie, którego idea zrodziła się w 2008 roku, trzeba widzieć w szerszym kontekście polityki wschodniej Unii Europejskiej po 1989 roku.

 

                                                                                           – ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.