Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Azja XXI wieku i renesans Szlaku Jedwabnego. Tradycja kształtująca przyszłość

Spis Treści - Table of Contents

Azja XXI wieku i renesans Szlaku Jedwabnego. Tradycja kształtująca przyszłość, red. naukowa Wojciech Hübner, Warszawa 2016, ss. 222

ISBN 978-83-64614-24-8

Cena brutto: 52,20

Niniejsza monografia jest poświęcona współczesnej Azji i Szlakowi Jedwabnemu, a więc zjawiskom z dwóch krańców osi czasu. Azja jest kontynentem, który wybija się na tle świata swoimi bieżącymi osiągnięciami i jednocześnie czerpie z niezwykle bogatego i z reguły mało rozumianego u nas podłoża kulturowego. Do tego ostatniego należy na przykład oryginalna i wielokulturowa tradycja Szlaku Jedwabnego, mająca swój pierwotny impuls w Chinach. Oddajemy niniejszą pozycję do rąk Czytelnika z nadzieją, że pomoże ona zrozumieć unikatowe aspekty historii Szlaku Jedwabnego oraz potencjalne konsekwencje wskrzeszenia tej tradycji w warunkach współczesnej, globalizującej się Azji. Przedstawiony materiał nawiązuje do spraw odległych i o znaczeniu historycznym, ale ostatecznie skupia się na konsekwencjach i procesach współczesnych. Mechanizm historyczny Szlaku nabiera nowego znaczenia i nowych barw.

 

                                                                                                – ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.