Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Rynek biur podróży w Polsce

Spis Treści - Table of Contents

Rynek biur podróży w Polsce, Maria Byszewska-Dawidek, Mirosław Nalazek, Warszawa 2016, ss. 134

ISBN 978-83-63469-12-2

Cena brutto: 52,50

Rynek biur podróży na świecie jest pojęciem umownym, gdyż w rzeczywistości łączy zagadnienia dotyczące wielu rynków, które mogą mieć różny zasięg i znaczenie. Należy zauważyć, że pojęcie kształtuje się inaczej w przypadku sektora agencji turystycznych,

a inaczej w przypadku organizatorów turystyki – czyli touroperatorów. Najczęściej rynkiem, na którym działają poszczególni touroperatorzy jest cały kraj, a w odniesieniu do agencji turystycznych może to być region, miasto czy nawet jego część.

W przypadku wielkich międzynarodowych turystycznych agencji sieciowych i internetowych biur podróży można mówić o rynku globalnym. Z kolei wielkie europejskie grupy touroperatorskie działają na międzynarodowym rynku regionalnym. W jednym i drugim przypadku składają się one z rynków krajowych.

  

                                                                                  z Uwag metodologicznych

Dodaj do koszyka

Comments are closed.