Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Zarządzanie projektami sektora publicznego

Spis Treści - Table of Contents

Zarządzanie projektami sektora publicznego, Stanisław Gasik, Warszawa 2017, ss. 286

ISBN 978-83-64614-27-9

Cena brutto: nakład wyczerpany

Jednostki administracji publicznej, podobnie jak i inne organizacje, realizują swoje cele przez wykonywanie ciągłych, rutynowych procesów oraz realizację projektów. Projekty są to jednorazowe przedsięwzięcia, mające na celu wytworzenie unikalnych produktów, usług lub innych wytworów (PMI 2013). Projekty w organizacjach publicznych są realizowane od niepamiętnych czasów. Wojny, które mogą być uznane za rodzaj projektów publicznych, były toczone między zwaśnionymi państwami zawsze. Budowano drogi, kościoły, akwedukty                        i pałace (mieszczące najwyższe organy administracji), organizowano szkolnictwo. Państwa prowadziły wyprawy, mające na celu promowanie własnej kultury i religii, umożliwienie handlu, czy podbój egzotycznych terytoriów. Projekty były i są nieodłączną częścią funkcjonowania instytucji publicznych.

(...)

Głównym celem niniejszej monografii jest próba udokumentowania i usystematyzowania pojęć, praktyk i wiedzy związanych z realizacją projektów w sektorze publicznym. Książka ma umożliwić doskonalenie systemów realizacji projektów sektora publicznego, przede wszystkim przez działania podejmowane przez władze centralne krajów (rządy, parlamenty).

 

                                                                                              Ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.