Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Regionalny rachunek satelitarny turystyki: metodologia, uwarunkowania implementacji

Spis Treści - Table of Contents

Regionalny rachunek satelitarny turystyki: metodologia, uwarunkowania implementacji, Ewa Dziedzic, Magdalena Kachniewska, Teresa Skalska, Warszawa 2016, ss. 154

ISBN 978-83-63469-14-6

Cena brutto 52,50

(...) Niniejsza monografia ma na celu analizę uwarunkowań związana z przygotowaniem RRST oraz jego przydatność jako narzędzia polityki turystycznej na szczeblu regionalnym. W opracowaniu poruszono następujące zagadnienia:

  • ekonomiczne efekty i podstawowe kategorie związane z efektami ekonomicznymi turystyki, 
  • potrzeby informacyjne związane z polityką rozwoju regionalnego,
  • założenia koncepcyjne RRST,
  • podejścia związane z przygotowaniem RRST i źródła danych dla RRST,
  • potencjalne zastosowania wyników RRST jako narzędzia wspomagającego regionalną politykę turystyczną.

W monografii szczególną uwagę zwrócono na zagadnienia kontrowersyjne, wymagające podjęcia określonych decyzji, które mają wpływ na wyniki pomiaru efektów ekonomicznych turystyki w regionie i ich interpretacje. (...)

                                                                                                                                                                                                      -  Wprowadzenie

Dodaj do koszyka

Comments are closed.