Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Zarządzanie komunikacją w organizacjach globalnych - uwarunkowania, bariery, efekty

Spis Treści - Table of Contents

Zarządzanie komunikacją w organizacjach globalnych - uwarunkowania, bariery, efekty. Analiza na przykladzie Meeting Professionals InternationalKrzysztof Celuch, Warszawa 2017, ss. 230

ISBN 978-83-63469-18-4

Cena brutto: 52,50

 

(...) Przygotowane opracowanie jest z jednej strony innowacyjne, a z drugiej ukazujące różnice kulturowe, które są znane i analizowane. Jednak kluczem do obydwu zagadnień jest ich połączenie. Innowacyjność przejawia się w tematyce, która została poruszona. Istotnym elementem jest branża określana jako przemysł spotkań, która w Polsce pomimo głębokich korzeni jest na nowo odkrywana w XXI wieku. Podróże służbowe, kongresy, konferencje czy wyjazdy motywacyjne to codzienność dzisiejszego świata. Szeroko pojęta turystyka pobudza zainteresowanie danym obszarem i kulturą, co finalnie doprowadza do zainteresowania ludźmi. Przemysł spotkań natomiast wychodzi od ludzi, ponieważ to oni są jego kluczowym elementem. „Branża spotkań”, „przemysł spotkań” czy inaczej mówiąc „turystyka biznesowa” to spotkania w różnych celach, różnych osób w różnym czasie. Jednak zawsze podstawą jest tych kilka elementów. (...)

 

                                                                                                              - ze Wstępu

 

 

Dodaj do koszyka

Comments are closed.