Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wnioski dla Polsk

Spis Treści - Table of Contents

Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Wnioski dla Polski, Zbigniew Zimny, Warszawa 2017, ss. 418

ISBN 978-83-64614-33-0

Cena brutto: 52,50

 

(...) Zagadnienie bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) zajmuje coraz ważniejsze miejsce w zagranicznej polityce ekonomicznej, której tradycyjną domeną była dotychczas polityka handlowa. Wynika to z rosnącego znaczenia BIZ w gospodarce globalnej i gospodarkach większości krajów, co jest w znacznej mierze skutkiem liberalizacji polityki. Jest również ważne dla Polski, ponieważ firmy zagraniczne odgrywają dużą rolę w gospodarce i to co będą robiły i jakie osiągną wyniki – te, które już funkcjonują i te, które zaczną – wpłynie na przyszły rozwój gospodarczy. Państwa przyciągają BIZ w celu osiągania korzyści, ograniczają niektóre rodzaje inwestycji, postrzeganych jako niekorzystne, oraz prowadzą politykę zwiększania korzyści i przeciwdziałania ujemnym skutkom BIZ. Te działania składają się na politykę wobec BIZ, w której zdecydowanie przeważają środki przyciągania i korzystania.

Celem monografii jest analiza polityki na świecie, ocena w tym kontekście działań Polski i wyciągnięcie wniosków dla Polski, zwłaszcza dotyczących wyzwań rozwojowych wynikających z BIZ i związanej z nimi polityki. Książka dotyczy polityki przyciągania i odnoszenia korzyści z BIZ. (...)

 

                                                                                            -  ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.