Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Zaufanie i kapitał społeczny w polskim biznesie

Spis Treści - Table of Contents

Zaufanie i kapitał społeczny w polskim biznesie, Dariusz J. Błaszczuk, Jan Fazlagić, Robert Skikiewicz, Warszawa 2017, ss. 174

ISBN 978-83-64614-32-3

Cena brutto: 52,50

 

(...) Zaufanie w biznesie jest pochodną ogólnego klimatu makroekonomicznego w danym kraju – jeśli gospodarka jest niestabilna, rząd i inne instytucje nie stoją na straży ładu gospodarczego, to taka sytuacja „promieniuje” na ogólny poziom zaufania w biznesie. I na odwrót, jeśli w danym kraju sprawnie funkcjonuje system sądowniczy, przedsiębiorcy mogą mniej wysiłku wkładać w rozpoznawanie kontrahenta, ponieważ „ufają”, że nawet nieuczciwy kontrahent zostanie ukarany, a ewentualne straty zostaną zrekompensowane. (...)

 

                                                                                           - ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.