Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Warsztaty jako nowoczesna forma zajęć akademickich

Spis Treści - Table of Contents

Warsztaty jako nowoczesna forma zajęć akademickich, Zdzisław Rapacki, Joanna Antczak, Grzegorz Marek Poznański, Warszawa 2017, ss. 148

ISBN 978-83-64614-35-4

Cena brutto: 52,50

 

Monografia stanowi rozszerzenie artykułu autorstwa Joanny Antczak i Zdzisława Rapackiego, pt. Warsztaty jako nowoczesna forma prowadzenia zajęć na przykładzie symulacji konferencji rozbrojeniowej (2016).

Zmiany zachodzące w systemie edukacji są naturalną konsekwencją reakcji na nowe potrzeby w procesie nauczania i uczenia się. Rozwój technologii oraz kierunków kształcenia musi być dostosowany do optymalnego sposobu kształcenia tak, aby w przyszłości zaowocowało to pokoleniem wykształconych i gotowych do pracy młodych ludzi (Wodzińska, Falkiewicz 2014, s. 6). Szkolnictwo wyższe ma szczególne znaczenie jako element systemu tworzenia i wdrażania wiedzy, zwłaszcza w kontekście kształtowania społeczeństwa wiedzy (gospodarki opartej na wiedzy). Szkolnictwo wyższe stanowi element budowy zjednoczonej „Europy Wiedzy”, szczególnie w warunkach przepływu studentów i kadr akademickich. Edukacja akademicka jest podstawowym elementem misji szkoły wyższej, zwłaszcza jako ważny czynnik w systemie uczenia się przez całe życie (związek uczelni z rynkiem pracy i zaspokajaniem potrzeb społeczeństwa rozwiniętej demokracji).

 

                                                                                  - ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.