Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Rynek zabezpieczeń finansowych i produktów ubezpieczeniowych...

Spis Treści - Table of Contents

Rynek zabezpieczeń finansowych i produktów ubezpieczeniowych w kontekście działalności biur podróży, Małgorzata Maliszewska, Piotr Kociszewski, Krzysztof Łopaciński, Warszawa 2017, ss. 131

ISBN 978-83-63469-19-1

Cena brutto: 52,50

Celem monografii jest zaprezentowanie miejsca i znaczenia zabezpieczeń finansowych oraz ubezpieczeń w sektorze usług turystycznych, na przykładzie funkcjonowania biur podróży. Tak sformułowany cel określa kształt procesu badawczego, obligując do uwzględnienia istotnych cech rynku turystycznego oraz ubezpieczeniowego, a na tej podstawie przedstawienia relacji zachodzących między nimi. Ubezpieczenia pełniąc funkcję pomocniczą w sektorze turystycznym, stają się gwarantem jej ochrony i kompensacji szkód w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych objętych ochroną ubezpieczeniową.

 

                                                                                         - ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.