Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ograniczanie kosztów,

Spis Treści - Table of Contents

Polityka wobec bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Ograniczanie kosztów, Zbigniew Zimny, Warszawa 2018, ss. 326

ISBN 978-83-64614-37-8

Cena brutto: 52,50

 

(...) Monografia składa się z dwóch części, korespondujących z dwoma obszarami działań ograniczających koszty BIZ – ograniczania kosztów i ograniczania napływu BIZ – poprzedzonych rozdziałem wprowadzającymo charakterze koncepcyjnym, w którym omówiłem stosowane pojęcia i zagadnienia związane z przypisywaniem i oceną kosztów oraz skutków BIZ (rozdział I). (...) Książka jest adresowana do czytelników zainteresowanych problematyką BIZ i KTN w Polsce i na świecie. Znajomość mniej znanych aspektów tej polityki dotyczących kosztów BIZ może być przydatna dla polityków podejmujących decyzje dotyczące przedsiębiorstw zagranicznych i krajowych, związane z wyznaczaniem granic działalności kapitału zagranicznego. Nauczyciele akademiccy znajdą w monografii materiał przydatny do zajęć dydaktycznych z BIZ, KTN czy globalizacji, a studenci – lekturę do studiowania i wykorzystania w pracach dyplomowych. Monogra􀏐ia zawiera analizy opracowane na podstawie literatury światowej i wiedzy, którą dysponujemy obecnie na te tematy (w chwili pisania tekstu o danym zagadnieniu). Naukowcy zetkną się z poglądami, wnioskami badawczymi i opiniami, dotyczącymi zwłaszcza polityki Polski, które mam nadzieję, zainspirują ich do dalszych badań tego rzadko podejmowanego tematu, ważnego dla gospodarki Polski, z perspektywy życzliwie krytycznej wobec niniejszej pracy. Eksperci i specjaliści, zajmujący się w rządzie, samorządach, firmach prywatnych czy mediach kwestiami kosztów BIZ, w tym m.in. sprawami podatkowymi związanymi z BIZ, argumentami na rzecz ograniczania BIZ ze względów bezpieczeństwa narodowego czy też polityką repolonizacji, otrzymają podstawy naukowe interesujących ich zagadnień. W przypadku BIZ przez przejęcia, znajdą omówienie przepisów i praktyki Unii Europejskiej, a w przypadku kwestii podatkowych – zasady i rezultaty programu OECD, a także polityki Polski. Odniesienia do kontekstu historycznego i światowego pozwalają na zrozumienie i ocenę zagadnień w szerszej perspektywie. Wnioski dla Polski traktuję zaś jako głos w ożywionej w ostatnim czasie dyskusji publicznej na temat roli kapitału zagranicznego w gospodarce Polski.

                                                                                                                              -                                                                                                -  ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.