Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Szlak Jedwabny i Chiny: historia i dzień dzisiejszy

Szlak Jedwabny i Chiny: historia i dzień dzisiejszy, Wojciech Hübner, Warszawa 2018, ss. 576

ISBN 978-83-64614-36-1

Cena brutto: 63,-

 

(...) Szlak Jedwabny i Chiny to dwa oddzielne i fascynujące obszary refleksji i badań nad przeszłością i teraźniejszością. Ich połączenie może zarówno zwiększyć nasz stopień zainteresowania tematyką jak też w znacznym stopniu zwielokrotnić stopień złożoności analizy potrzebnej do jej pełnego zrozumienia.

Jeśli nawet spodziewamy się obrazu wielowątkowego i z natury rzeczy wielowymiarowego, rozwijającego się w wielu dyscyplinach od najwcześniejszego etapu prowadzonych studiów, jesteśmy jednak zaskoczeni, gdy na każdym kroku poszczególne tematy dosłownie eksplodują bogactwem szczegółów oraz zadziwiają niezwykłością i współzależnością zachodzących procesów. (...)

Jednocześnie odwołanie się do uniwersalnej tradycji historycznego Szlaku może dziś nieść ze sobą ogromny ładunek nadziei na pozytywne przemiany świata. Wydaje się, że tak świat, jak i Polska mogą potencjalnie czerpać korzyści z tego procesu, choć zadanie to wymaga precyzyjnego określenia strategii Europy i punktu wyjściowego dla własnej strategii narodowej. (...)

                                                                                                         - ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.