Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Sektor finansów w rozwoju gospodarczym kraju - dylematy, kierunki zmian (cz. I)

Spis Treści - Table of Contents

Sektor Finansów w Rozwoju gospodarczym Kraju - Dylematy, kierunki zmian (cz. I),  redakcja naukowa Tadeusz Kamiński, Warszawa 2013, ss. 274

ISBN 978-83-87444-74-7, cena brutto publikacja dotowana

Pracownicy Akademii Finansów i Biznesu Vistula problemem podjęli trudny ustny funkcjonowania Sektora Finansów i Jégo wpływu na kierunki i tempo Rozwoju Gospodarki Kraju. (...) Zadanie Tego Sektora sprowadza sie głównie do zasilania w Srodki Finansowe sfery realnej Gospodarki, wpływając na tempo i kierunki JEJ Rozwoju. Juz dziesięć Faktu Kaze traktować Sektor Finansów JAKO pełnosprawnego partnera systému Gospodarczego. NIE moze byc zatem mowy o wtórności Jégo Usług w stosunku do realnych Gospodarczych procesów, badz Jégo służebnej Roli w odniesieniu do całej Gospodarki. (...)

Problemy te budziły zainteresowanie zarówno teoretyków, Jak i praktyków Gospodarczych, juz w drugiej połowie XX Wieku, zas w latach 80. były podejmowane Proby poważnych Badań W Tej sferze, zarówno przez Tych, którzy uważali, ZE Sektor Finansów posiada Znak Budowlany wpływ na wzrost (rozwoj) Gospodarczym Kraju, Jak i przez przeciwników Tego poglądu. Nie nie sprzyjało do wypracowaniu jednolitego stanowiska w Tej kwestii.

Przedstawiony, z różnych powodów DOSC fragmentarycznie, WYBÓR Problemów Ze sfery Sektora Finansów mających wpływ na kierunki i tempo Rozwoju Gospodarki, wskazuje na Ich wielość oraz Ich niebagatelne znaczenie. Ta różnorodność Problemów oraz Ich istota były Inspiracja dla Autorów opracowania. (...)

Opracowanie powstało dzieki Pomocy finansowej NBP, ZA CO serdeczne podziękowania kierownictwu Tej instytucji składają autorzy oraz Organizatorzy projektu. - Ze wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.