Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Świat i Polska

Spis Treści - Table of Contents

Świat i Polska, Longin Pastusiak, Warszawa 2019, ss. 378

ISBN 978-83-64614-39-2

Cena brutto: 63,00

 

  Wiosną 1964 r. ukazała się moja pierwsza książka pt. „Rola Stanów Zjednoczonych w remilitaryzacji Niemiec Zachodnich”, wydana przez Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej. Do 2019 r. opublikowałem w sumie 100 książek. Ponadto jestem współautorem ponad 60 książek. Na mój dorobek naukowy składa się również 519 artykułów naukowych oraz 169 recenzji w czasopismach naukowych. Częścią składową mojego dorobku jest także kilka tysięcy artykułów publicystycznych na temat stosunków międzynarodowych. Uważam, że zadaniem naukowców jest również popularyzacja problematyki w ramach ich specjalności zawodowej.
  Przytłaczająca większość moich publikacji dotyczy szeroko pojętej amerykanistyki: historii dyplomacji amerykańskiej, polityki zagranicznej USA, stosunków polsko-amerykańskich, struktury władzy w USA oraz różnych spraw wewnętrznych tego kraju. Ponadto część mojego dorobku naukowego dotyczy teoretycznych aspektów nauki o stosunkach międzynarodowych, polskiej polityki zagranicznej oraz różnych problemów międzynarodowych, w tym również prognozowania.
Tak najogólniej określiłbym główny obszar moich zainteresowań naukowych w ciągu ponad 60 lat.

                                                                           - ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.