Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w niestabilnych czasach

Spis Treści - Table of Contents

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa w niestabilnych czasach, MIrosław Bojańczyk, Warszawa 2018, ss. 366

ISBN 978-83-64614-40-8

Cena brutto: 52,50

 

      Działalność każdego przedsiębiorstwa powinna być podporządkowana realizacji celu. Tym celem najczęściej jest zarabianie pieniędzy. Właściciele, podejmując decyzję o założeniu przedsiębiorstwa, wykładają pieniądze, licząc na to, że w wyniku działalności inwestycyjnej, produkcyjnej i handlowej pomnożą je. Wszyscy pracownicy przedsiębiorstw bezpośrednio lub
pośrednio oddziałują na realizację celu. Ważne jest zatem uświadomienie sobie różnych kwestii związanych z pozyskiwaniem i pomnażaniem pieniędzy, czyli generalnie z finansami przedsiębiorstwa.
      Przedsiębiorstwa działają na określonym rynku. Wyznacza on podstawowe ramy ich działalności. Rynek jest procesem, za pomocą k tórego kupujący i sprzedający określają, co chcą sprzedać lub kupić i na jakich warunkach. Gospodarka jest układem komplementarnych, wzajemnie ze sobą powiązanych elementów, które najogólniej można podzielić na rynek towarów i usług, środków produkcji, pracy, ziemi i kapitału (kredyty, akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe).

 

                                                                               - ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.