Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Dziedzictwo kulturowo-kulinarne Kurpi Zielonych szansą na atrakcyjny produkt turystyczny

Spis Treści - Table of Contents

Dziedzictwo kulturowo-kulinarne Kurpi Zielonych szansą na atrakcyjny produkt turystyczny, Józef Grochowicz, Franciszek Midura, Aleksy Chmiel, Warszawa 2018, ss. 148

ISBN 978-83-63469-23-8

ISBN 978-83-64614-46-0

Cena brutto: 52,50

 

W przyjętym przez autorów założeniu opracowanie nie ma charakteru informatora turystycznego, a zawiera raczej analizę aktualnego stanu wiedzy i informacji o Regionie Kurpi Zielonych oraz rozpoznanie czynników warunkujących możliwości przystosowania Regionu do rozwoju turystyki kulinarnej, dla zapewnienia jego szybkiego rozwoju. Stworzy to podstawę do postawienia diagnozy dla podjęcia skoordynowanej, dokładnie zaprogramowanej działalności promocyjnej, obejmującej kompleksowo całą sferę żywieniową i rozrywkową, dla zapewnienia turystom poczucia komfortu, relaksu i satysfakcji, z równoczesnym przekazem wiedzy o pięknie i kulturze tego Regionu. Wśród korzyści o szerszym charakterze z takiej promocji można w ymienić jeszcze ekologiczny aspekt edukacyjny, zwłaszcza dla młodzieży.

Aby zrozumieć, na czym polega fenomen eksplozji turystyki kulinarnej na świecie, trzeba poznać motywacje turystów, ich wymagania i oczekiwania i na przykładzie doświadczeń z krajów, gdzie rozwój turystyki kulinarnej jest bardziej zaawansowany, zestawić je z możliwościami posiadanego potencjału w Regionie. Temu celowi podporządkowany jest przyjęty układ treści tego opracowania.

                                                                             - ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.