Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Partyzanci, doktrynerzy, terroryści, Chronologiczne studium ...

Spis Treści - Table of Contents

Partyzanci, doktrynerzy, terroryści. Chronologiczne studium fenomenu Irlandzkiej Armii Republikańskiej, Wawrzyniec Konarski, Warszawa 2019, s. 356

ISBN 978-83-64614-47-7

Cena brutto (oprawa miękka): 52,50

Cena brutto (oprawa twarda): 63,00

 

Bezpośrednią kanwą do napisania niniejszych rozważań stała się książka mojego autorstwa pt. Nieprzejednani. Rzecz o Irlandzkiej Armii Republikańskiej,opublikowana wczesną wiosną 1991 roku. Pisanie o motywowanej politycznieprzemocy wymaga taktu i dystansu, które mają być wędzidłem dla emocji badacza. Słowem, zainteresowanie badacza ma wynikać w pierwszym rzędzie z meritum, a jego osobiste nastawienie winno być tak demonstrowane, aby nie pojawiło się posądzenie, że w swej narracji zbliża się do propagandy. Od razu chcę dodać, że „wieszanie własnych poglądów w przedpokoju tejże narracji” dla kogoś, kto od ponad trzydziestu lat pasjonuje się analizowanymi zagadnieniami jest trudne. Stosowanie przemocy w polityce zawsze było mi obce, może z wyjątkiem krótkiego okresu licealnego, kiedy zafascynował mnie Michaił Bakunin. Generalnie z przemocą jako inwazyjnym sposobem zachowania nie radziłem sobie dobrze. Ale chciałem też zrozumieć, dlaczego ktoś może ją uznać za metodę osiągania politycznych celów, która idzie dalej aniżeli mowa nienawiści i zdecydować się na nią, mimo tak dramatycznych kosztów jej stosowania. Takie założenie przyświecało mi przy pisaniu także tej książki.

 

                                                                                                ... Z Przedmowy

Dodaj do koszyka

Comments are closed.