Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Przyszłość międzynarodowego ładu liberalnego i rola Europy

Spis Treści - Table of Contents

Przyszłość międzynarodowego ładu liberalnego i rola Europy, W. Kostecki, B.E. Nowak, K. SMogorzewski (red.),, Warszawa 2019, s. 240

ISBN 978-83-64614-43-9

Cena brutto: 52,50

 

(...) O schyłkowej fazie liberalnego ładu międzynarodowego mówi się co najmniej od wybuchu kryzysu finansowego 2008 r. Była to bezpośrednia okazja do zakwestionowania modeli rozwoju oferowanych przez państwa szeroko rozumianego Zachodu, na których opierał się dotychczasowy porządek światowy. Jak to ujął Witold M. Orłowski, doszło wówczas do „powszechnego załamania zaufania”, do liberalnego paradygmatu rozwoju gospodarczego i modelu funkcjonowania rozwoju gospodarki1. Co więcej, dalszy bieg wydarzeń zaczął potwierdzać trafność spostrzeżeń sformułowanych przez Romana Kuźniara, w myśl których, na „spowodowany własnymi błędami kryzys finansowy oraz impas strategiczny nałożyły się długofalowe tendencje gospodarcze i cywilizacyjne”, które „odegrały rolę katalizatora w procesie słabnięcia pozycji i ograniczania międzynarodowej roli Zachodu” jako nośnika idei liberalnych.

 

                                                                                  - ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.