Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Źródła i konsekwencje niestabilności współczesnego świata

Spis Treści - Table of Contents

Źródła i konsekwencje niestabilności współczesnego świata,  redakcja naukowa Longin Pastusiak, Warszawa 2013, ss. 338

ISBN 978-83-87444-84-6, cena brutto nakład wyczerpany

Świat, w którym żyjemy jest światem zróżnicowanym pod wieloma względami, charakteryzującym się wysoką dynamiką zmian i pełnym różnorodnych zagrożeń. Świat dwubiegunowy, który jest już za nami charakteryzował się napięciami i rywalizacją zimnowojenną. Po zakończeniu zimnej wojny mieliśmy nadzieję, że w nowym układzie sił wkraczamy w świat pozbawiony obaw wynikających z konfrontacji Wschód–Zachód, bezpieczniejszy, współpracujący i bez groźnych konfliktów. Tak się niestety nie stało. Nie ma wprawdzie groźby wybuchu wielkich wojen międzynarodowych, ale przybyło konfliktów lokalnych i wewnętrznych w poszczególnych krajach. (…)

Źródeł niestabilności współczesnego świata jest wiele i o różnym stopniu zagrożenia, dlatego zmuszeni byliśmy dokonać selekcji źródeł i skoncentrować uwagę Czytelnika na niektórych tylko zjawiskach zakłócających stabilizację świata. Podzieliliśmy te czynniki na trzy grupy: źródła gospodarczo-finansowe, społeczne i polityczne. (…)

Niestabilności sprzyjają rosnące oczekiwania społeczeństwa, nieprzewidziane zachowania, brak równowagi w różnych dziedzinach, skrajny nacjonalizm, nierozwiązane problemy terytorialne, waśnie religijne, plemienne, etniczne, fałszywe lub rzeczywiste poczucie zagrożenia bezpieczeństwa. (…)

Świadomość tych zagrożeń może jednak pobudzić falę innowacji, jak i wspólnych działań politycznych, mających na celu zachowanie stabilności globalnego rozwoju
i bezpieczeństwa międzynarodowego.

 

                                                                                              - ze wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.