Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Bolszewiccy Polacy i faszystowska Polska

Spis Treści - Table of Contents

Bolszewiccy Polacy i faszystowska Polska. ... Piotr Kościński, Warszawa 2019, str. 176

ISBN 978-83-64614-44-6

Cena brutto: 52,50

W ostatnich latach obserwujemy duże zainteresowanie społeczne Polakami żyjącymi za wschodnią granicą, w szczególności tymi, którzy mieszkają na terenach należących przed II wojną światową do Polski – a więc na obszarze dzisiejszej Ukrainy i zachodniej części Białorusi, a także na Litwie, przede wszystkim na Wileńszczyźnie. Pojawiały się i pojawiają liczne opracowania naukowe i popularnonaukowe dotyczące historii najnowszej tych obszarów, w tym czasów wojny i dokonywanych wówczas masowych deportacji na szeroko rozumianą Syberię (oraz do Kazachstanu, który przecież nie obejmuje Syberii), a także okresu powojennego, a więc tzw. repatriacji bezpośrednio po II wojnie światowej, działań rusyfikacyjnych ze strony władz i odrodzenia polskości pod koniec istnienia i po rozpadzie ZSRR, już w niepodległej Ukrainie czy Białorusi.

 

                                                                                            - ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.