Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Zarządzanie kapitałem społecznym w organizacji

Spis Treści - Table of Contents

Zarządzanie kapitałem społecznym w organizacji, E. Jędrych, J. Berniak-Woźny (red.), Warszawa 2019, str. 334

ISBN 978-83-64614-45-3

Cena brutto: 52,50

 

(...) Warto zauważyć, że współczesność charakteryzuje się stosunkowo dużą zasobnością dóbr materialnych, co pozwala na daleko idące, być może przesadzone, uogólnienie, że przyszło nam, po raz pierwszy w dziejach ludzkości, żyć w epoce zasobności, co pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. Zarządzanie może odegrać istotną rolę w kształtowaniu tej nowej rzeczywistości w dziejach ludzkości, zwłaszcza przez rozwój współpracy międzyorganizacyjnej, wzbogacenie środowiska organizacji i wdrażanie nowatorskich koncepcji zarządzania, jak turkusowe organizacje ‒ nowy, wyższy jakościowo typ organizacji i możliwe w takich organizacjach samozarządzanie, dziś trudne do wyobrażenia bez szerokiego stosowania miękkich czynników zarządzania.

 

                                                                                                                              - ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.