Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Dylematy trwałego rozwoju polskiej gospodarki i finansów w otoczeniu globalnym

Spis Treści - Table of Contents

Dylematy trwałego rozwoju polskiej gospodarki i finansów w otoczeniu globalnym, J. Kotyński (red.), Warszawa 2019, str. 172

ISBN 978-83-64614-48-4

Cena brutto: 52,50

Celem publikacji jest dokonanie oceny warunków i tendencji rozwoju światowej i europejskiej gospodarki w perspektywie długookresowej oraz ich możliwych skutków dla Europy i Polski.

 

                                                                                                              - ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.