Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Dyrektywa o naprawie i uporządkowanej likwidacji banków...

Spis Treści - Table of Contents

Dyrektywa o naprawie i uporządkowanej likwidacji banków w kontekście ochrony pieniędzy podatników, Jolanta Zombirt, Warszawa 2019, str. 166

ISBN 978-83-64614-50-7

Cena brutto: 52,50

Na szczycie G20 w Pittsburgu zidentyfikowano wreszcie fundamentalny problem, którego wcześniej nie ujmowały przepisy ostrożnościowe dotyczące banków, a mianowicie, jak zlikwidować bank, który jest „zbyt duży, by upaść”. Wnioski ze szczytu były następnie przekładane na rekomendacje Financial Stability Board (FSB), która to organizacja opublikowała w październiku 2011 r. dokument pt. Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, a w nim umiejscowiła zdarzenia kredytowe (problemy) banków w szerszym kontekście tzw. negatywnych konsekwencji wynikających z nieuporządkowanego (nieskoordynowanego) upadku banku, np. zakłócenia prawidłowego funkcjonowania całego systemu finansowego, tzn. BAU (banking/business as usual). W skrócie jest to finalny cel nowych

ram likwidacyjnych, które realizują go przez nałożenie na banki obowiązku wewnętrznego zarządzania negatywnymi konsekwencjami ex ante. Tak więc przywrócenie dyscypliny rynkowej i ograniczanie ryzyka pokusy są kluczowymi względami stojącymi za przepisami dotyczącymi uporządkowanej likwidacji promowanymi przez G20.

 

                                                                                                              - ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.