Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Trzydziestolecie restytucji kapitalizmu w Polsce

Spis Treści - Table of Contents

Trzydziestolecie restytucji kapitalizmu w Polsce, R. Michalski (red.), Warszawa 2019, str. 310

ISBN 978-83-64614-52-1

Cena brutto: 52,50

 

W czerwcu 2019 r. minęło trzydzieści lat od przełomu politycznego, który umożliwił przywrócenie stosunków kapitalistycznych w Polsce. Dzięki temu nastąpiły zmiany struktury społecznej, urynkowienie gospodarki i jej otwarcie na świat oraz stopniowe dołączenie do integrującej się Europy. Transformacja polskiej gospodarki w nowoczesny system rynkowy i niekoniecznie nowoczesne społeczeństwo kapitalistyczne dokonała się metodą prób i błędów, niekiedy w sposób żywiołowy, w dość niekorzystnych warunkach,
zarówno wewnętrznych (mimo początkowej fali społecznego entuzjazmu), jak zewnętrznych. Była procesem zasadniczych zmian ustrojowo-systemowych o charakterze na ogół modernizacyjnym, procesem wysoce upolitycznionym i zideologizowanym, będącym przedmiotem licznych dyskusji i kontrowersji, którego rezultaty wcale nie są jednoznaczne.

 

                                                                                                                             - ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.