Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Turystyka kulinarna pokoleń

Spis Treści - Table of Contents

Turystyka kulinarna pokoleń, P. Domink (red.), Warszawa 2019, str. 202

ISBN 978-83-64614-51-4

Cena brutto: 52,50

 

Przekazując Czytelnikom niniejsze opracowanie, autorzy wyrażają nadzieję, że poruszają istotną tematykę nie tylko z punktu widzenia turystyki czy nauki o kulinariach, ale również, a może przede wszystkim kulturoznawstwa, socjologii, edukacji i marketingu usług. 
Na wstępie należy zwrócić uwagę, iż problematyka podjęta w opracowaniu ma związek z przekazem międzypokoleniowym, a więc z ocaleniem od zapomnienia tego co jest cenne i co trwa od dawna. Tradycje kulinarne od wieków były w ten sposób kultywowane i zawsze były nieodłącznym elementem kultury. Turystyka kulinarna jest częścią turystyki kulturowej. Przekaz tradycji, szczególnie kulinarnej, w dzisiejszych czasach z jednej strony staje się coraz trudniejszy ze względu na intensyfikujące się nowe globalne trendy unifikacji, z drugiej zaś bardziej pożądany ze względu na zagrożenia, jakie niosą ze sobą nowe style życia. Największym zagrożeniem objęte są nowe pokolenia, które nie doświadczyły innych czasów niż te, w których żyją, a w których następuje bombardowanie propagandą „żywności korporacyjnej i żywienia przy jej użyciu”.

 

                                                                                                                                - z Przedmowy 

Dodaj do koszyka

Comments are closed.