Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Segmentacja rynku turystycznego: wybrane aspekty,

Spis Treści - Table of Contents

Segmentacja rynku turystycznego: wybrane aspekty, T. Skalska (red.), Warszawa 2020, str. 140

ISBN 978-83-64614-54-5
ISBN 978-83-63469-27-6

Cena brutto: 52,50

 

Segmentacja rynku to jedno z istotnych działań podejmowanych zarówno przez przedsiębiorstwa turystyczne, jak i instytucje odpowiedzialne za rozwój turystyki w regionach, będące jednocześnie implikacją rewolucji marketingowej i przejścia od tzw. marketingu masowego w stronę marketingu docelowego lub wręcz zindywidualizowanego. Poznanie potrzeb i oczekiwań konsumentów, którzy korzystają z usług turystycznych, a następnie podział rynku na segmenty jest kluczem do określenia odpowiednich strategii marketingowych i wyboru właściwych narzędzi.

 

                                                                                                                        - z Wprowadzenia

Dodaj do koszyka

Comments are closed.