Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - Polski

Wzór Wniosku - Zgłoszenie publikacji do druku - English

Publikacje archiwalne z lat 1994–2012

Medycy, higieniści i darczyńcy...

Spis Treści - Table of Contents

Medycy, higieniści i darczyńcy. Społeczne formy wsparcia opieki medycznej w guberni płockiej w latach 1865-1914, Marta Milewska, Warszawa 2020, str. 250

ISBN 978-83-64614-54-5

Cena brutto: 52,50

 

(...) Organizacje dobroczynne i filantropijne, udzielające pomocy osobom chorym i niedołężnym oraz potrzebującym pomocy, stanowiły ważny element wspierający system opieki medycznej, nie tylko w guberni płockiej, a także w całym Królestwie Polskim. Organizacje społeczne, działające w okresie zaborów, odegrały istotną rolę we wzmacnianiu sił narodowych, dlatego należy je postrzegać jako „składnik narodowej strategii przetrwania i odzyskania suwerenności państwowej”30. Ich działalność należy także postrzegać jako instrument ekonomicznego i społecznego wsparcia Polaków żyjących w trzech różnych zaborach.

 

                                                                                                                                             - ze Wstępu

Dodaj do koszyka

Comments are closed.